Om oss 2021-09-20T17:48:25+00:00

Torvallakliniken har upphört. Den stängdes ner 2021-07-01.

Torvallakliniken etablerades 1991 och drevs av Dr. Bo Christer Bertilson.

Fakta om Dr Bo Christer Bertilson:

Dr Bertilson genomgick läkarutbildning vid Karolinska Instituet varefter han speciliserade sig inom ämnet allmänmedicin och även vidareutbildade sig inom bland annat ortopedi, ortopedisk medicin och idrottsmedicin.

År 2009 disputerade dr. Bertilson på en avhandling om tillförlitligheten av kliniska och radiologiska undersökningsmetoder. Genom att strukturerat låta patienten beskriva hela sin sjukdomshistoria med besvärsritning som kompletteras med noggrann klinisk undersökning och granskning av bilddiagnostik går det ofta att förstå även komplicerade fall.

De senaste 30 åren har dr Bertilson ägnat väsentlig tid åt undervisning i ämnen som idrottsmedicin, ortopedi och smärtdiagnostik inte minst på Karolinska Institutets läkarlinje men också på andra utbildningar. År 2000 skrev Dr Bertilson läroboken ”Att Diagnostisera Kluriga Fall” för att hjälpa kollegor och blivande läkarkollegor att förstå betydelsen av noggrann klinisk diagnostik. Boken beskriver egentligen ”en vanlig förmiddag på Torvallakliniken”..

Dr Bertilsons vision är att fler kollegor tar till sig de enkla principer för noggrann klinisk diagnostik som praktiseras på Torvallakliniken så att fler patienter får rätt vård från början.

Dr Bertilsons aktuella eller nyligen genomförda uppdrag omfattar:

  • Forskningsledare rörelse och smärta APC/ NVS, Karolinska Institutet
  • Fortbildningsledare rörelseorgan, smärta, idrott, fysisk aktivitet APC, SLSO
  • Sakkunnig Socialstyrelsens råd för bilddiagnostik vid ryggbesvär och kronisk smärta
  • Representant för primärvården i Sverige i regeringsuppdrag ”Nationellt uppdrag smärta” i Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)