Patienterfarenheter 2017-09-28T22:48:07+00:00

Här har vi samlat några citrat från våra patienter


Varför jag väljer Torvallakliniken

Jag var med i en trafikolycka i november 2005.

Sedan dess har jag bollats fram och tillbaka från läkare till rehabilitering, till nya läkare och mer rehabilitering och diverse medicinering.

Jag misstänkte redan 2007 att jag led av instabilitet då jag kunde pricka av symptom efter symptom. Efter mycket om och men fick jag i maj 2007 remiss till en DT-undersökning i provokation som påvisade överrörlighet i vissa kotsegment, detta tolkades som kompensation för underrörlighet i andra kotsegment och inte som någon instabilitet. Jag var med vårdens mått frisk och skulle klara mig med sjukgymnastik, träning och värktabletter.

Ingen har förstått mina besvär eller lyckats se omfattningen av dem. Med tiden har besvären ökat, både smärta men även kognitiva besvär.

MR-undersökning efter MR-undersökning har gjorts, ibland med hot om indragen medicinering om undersökningen inte skulle visa några förändringar.

15 minuter hos husläkaren som suckar innan man ens gått igenom hälften av besvären och som undrar om det ändå inte är en depression som är orsaken till mina besvär.

Under åren har jag blivit värre och till slut blev situationen ohållbar.

Jag fick genom andra nackskadade tips om Dr. Bertilson och hans kompetens inom området och sökte mig tills hans mottagning. Vid vårt första möte utförde Dr. Bertilson en utförlig klinisk undersökning och jag fick lämna en besvärsritning.

Efter att ha gått igenom gamla journaler har jag noterat att de kliniska undersökningarna som är gjorda innan mitt möte med Dr. Bertilson är något bristfälliga men trots det samstämmiga med den utförliga undersökning som Dr. Bertilson gjorde av mig samt även tidigare besvärsritningar.

Dr. Bertilson såg mig, mina besvär och trodde på mig när jag själv gett upp och slutat hoppas.

Han bekräftade det jag misstänkte redan 2007 och som den svenska sjukvården ignorerat under nästan 12 år.

Jag har precis själv börjat förstå omfattningen av mina skador.

Nu har jag påbörjat en krokig och snårig vandring för att kunna få vård för mina skador.

Utan Dr. Bertilson hade detta inte varit möjligt.

Tack!

Åsa

Jag diagnostiserades 1994 med Morbus Scheuermann. Mina smärtor och besvär eskalerade under följande 6 år tills jag blev tvungen till steloperation med inplantat över 13 kotkroppar i bröstryggen. Tyvärr drabbades jag av en allvarlig komplikation i form av bakteriell ryggradsinflamation och implantaten var tvungna att avlägsnas efter endast 9mån i kroppen. 

Sedan senaste operationen 2001 har jag haft kroniska smärtor på mellan 6 och 10 (VAS), till följd av disk- och ligamentskador i både nacke och ländrygg.

Jag har under åren haft otaliga husläkare, genomgått multimodala smärtutredningar på både KS Huddinge och Aleris Nacka sjukhus. Jag har även blivit nekad fortsatt utredning på ortopedmottagningen på KS Huddinge, med hänvisning till att de anser mig vara färdigbehandlad. 

Alla behandlingar/utredningar har resulterat i medicinering med höga doser starka opioider och/eller bensodiazepiner, vilket resulterat i mycket stora problem för mig som individ att fungera överhuvudtaget. 

Mycket fokus från olika vårdgivare har även legat på att intala mig som patient att smärtan kan hanteras med hjälp av KBT, vilket i förlängningen är att reducera mina högst reella problem till att vara psykosomatiska.

Min personliga upplevelse av vården som jag givits är att alla läkare har menat väl i syftet med de olika behandlingarna, men att slutresultat för mig som patient har varit allt annat än gott, såväl somatiskt som psykiskt.

Den enda ljuspunkten som 16 år av behandlingar har resulterat i är att jag funnit 

Dr. B C Bertilson på Torvalla kliniken som har injicerat Lidocain i de påverkade nervrötterna, en behandlingsmetod som varit avgörande för min upplevda livskvalitet.

Jag anser att svensk sjukvård i allmänhet måste öka sin kompetens inom smärtlindring både för patientens och samhällets bästa. Hur detta skall uppnås är inte jag kompetent nog att avgöra, men något måste göras inom en snar framtid.

Tack för ordet,

Joachim

Joachim

Tack Dr. Bertilson för remissen till Ryggkirurgiskt Centrum. Nu är jag opererad. Allt har gått bra och smidigt. Känner redan förbättring i mitt försvagade vänster ben. Nu kör jag sjukgymnastik och stavgång enligt deras modell.

Anne-Louise

Undersöktes noggrant av Dr Bertilson och upplevde det hela som väldigt professionellt.

Fick också värdefulla tips hur jag kan hantera mina ländryggsbesvär.

Daniel

Efter flera år med smärta i axel och nacke och därmed olika läkarbesök på vårdcentraler kom jag i kontakt med Torvallakliniken. Där blev jag bemött på ett fantastiskt sätt. Dr Bo-Crister lyssnade på mig och hjälpte mig på bästa sätt. Är idag opererad o smärtfri och kan återgå till mitt aktiva liv, bl.a. som elitsatsande badmintonspelare. Stort tack för ett fantastiskt professionellt bemötande! /Lina

Lina