Vanliga frågor 2017-07-03T07:15:20+00:00
Remiss till Torvallakliniken 2017-07-03T22:25:01+00:00

Remiss till Torvallakliniken kan skrivas från alla läkarkollegor, t.ex. via vårdcentral, företagsläkare, ortoped eller smärtmottagning etc.

Vi avråder starkt från så kallad ”egenremiss” eftersom det kan upplevas som ”att gå bakom ryggen” på ordinarie vårdgivare.  Torvallakliniken och Dr. Bertilson har heller ingen möjlighet att lista patienter på permanent basis.

Remiss från Torvallakliniken 2017-07-03T22:25:42+00:00

På grund av anställning som forskare och lärare på Landstinget / Karolinska Instituet har Torvallakliniken inte längre rätt att remittera till bild / laboratorie undersökning på den så kallade ”nationella taxan”.   För att undvika att patienten drabbas av tilläggskostnad brukar Dr. Bertilson skriva förslag till behandlande läkare på eventuellt behov av kompletterande bild / laboratorie undersökning.

Remisser till andra specialister som t.ex. neurokirurg / ortopedkirurg / smärtklinik genererar ingen merkostnad för patienten.

 

 

 

Besöksavgift 2017-09-28T22:42:17+00:00

På grund av anställning som forskare och lärare in Landstinget / Karolinska Instituet har Torvallakliniken inte längre rätt att behandla på den så kallade ”nationella taxan” (i Stockholm 200 kr per besök).  Detta medför att den remitterade patienten får betala full taxa enligt Landstingets lista som just nu är 1825 kr per besökstillfälle under pågående utredning.